โลโก้เว็บไซต์ ประกาศการคัดเลือกร้านถ่ายถาพพร้อมอัดภาพหมู่บัณฑิต ในวันซ้อมย่อยงานพิธีมอบปริญญาบัตรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศการคัดเลือกร้านถ่ายถาพพร้อมอัดภาพหมู่บัณฑิต ในวันซ้อมย่อยงานพิธีมอบปริญญาบัตรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤศจิกายน 2566 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 69 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศการคัดเลือกร้านถ่ายถาพพร้อมอัดภาพหมู่บัณฑิต ในวันซ้อมย่อยงานพิธีมอบปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2565

 ที่มา  :  งานคลังและพัสดุออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา