โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ทำบุญอาคารปฏิบัติการกลางฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ทำบุญอาคารปฏิบัติการกลางฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2566 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 109 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (9 พ.ย.66) ที่อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพิมพ์  ชิดบุรี หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในโอกาสทำบุญอาคารปฏิบัติการกลาง สาขาวิทยาศาสตร์ฯ 

ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล อันจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงออกถึงความศรัทราในพระพุทธศาสนา

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา