โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานสถานประกอบการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 พฤศจิกายน 2566 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 109 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ดำเนินโครงการศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อให้นักศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 39 คน ได้เรียนรู้จากสถานประกอบการจริงประกอบไปด้วย บริษัทไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จังหวัดลำปาง พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดลำปาง และบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดซ์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของหลักสูตร โดยมีอาจารย์พิทูร นพนาคร อาจารย์สรายุทธ มาลัยพันธุ์ อาจารย์อนาวิล ทิพย์บุญราช อาจารย์ฤทัยภัทร ศุกระศร ผศ.พงศกร สุรินทร์ ดูแลนักศึกษา

ข่าว : ผศ.พงศกร สุรินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา