โลโก้เว็บไซต์ คลินิกตำแหน่งทางวิชาการ ลงพื้นที่ มทร.ล้านนา ลำปาง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการจัดทำผลงานทางวิชาการฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คลินิกตำแหน่งทางวิชาการ ลงพื้นที่ มทร.ล้านนา ลำปาง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการจัดทำผลงานทางวิชาการฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤศจิกายน 2566 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (1 พ.ย.66) ที่ห้องประชุมซอมพอ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวให้การต้อนรับคณะทำงานโครงการ "คลินิกตำแหน่งทางวิชาการ" การปฏิรูปกระบวนการกำหนดตำแหน่งทางวชาการ การพัฒนาผลงานทางวิชาการ ซึ่งจัดโดยกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร

สำหรับโครงการ "คลินิกตำแหน่งทางวิชาการ" การปฏิรูปกระบวนการกำหนดตำแหน่งทางวชาการ การพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีกำหนดการจัดขึ้นจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2566 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย (สำหรับเขตพื้นที่เชียงราย และน่าน) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2566 ณ มทร.ล้านนา ลำปาง (สำหรับเขตพื้นที่ลำปาง และเชียงใหม่) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2566 ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก (สำหรับเขตพื้นที่พิษณุโลก และตาก)

ภาพ/ข่าว  : จตุพร โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา