โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 ตุลาคม 2566 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ทางศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  โดยมี ผศ.พงศกร สุรินทร์ ผศ.ปณิฐิ แสนจิตร อ.สุวรรณ จันทร์อินทร์ และนายอภิชาติ   ปีบ้านใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ทั้งนี้ได้ติดตามผลการดำเนินงานในปี พ.ศ.2566 การแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานสำหรับการทำงานในปี พ.ศ.2567

ภาพ/ข่าว : ผศ.พงศกร สุรินทร์ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา