โลโก้เว็บไซต์ เทศบาลนครลำปาง รับมอบ อีเอ็ม บอล EM BALL (EFFECTIVE MICROORGANISM BALL) ๒๐๐ ลูก ผลงานของ นศ.โครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับนศ.มทร.ล้านนา ลำปาง            เพื่อใช้บำบัดน้ำเสีย บริเวณคูคลอง อ.เมือง จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เทศบาลนครลำปาง รับมอบ อีเอ็ม บอล EM BALL (EFFECTIVE MICROORGANISM BALL) ๒๐๐ ลูก ผลงานของ นศ.โครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับนศ.มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อใช้บำบัดน้ำเสีย บริเวณคูคลอง อ.เมือง จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 497 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายองอาจ  ทาตะรัตน์ นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลนครลำปาง ให้เกียรติรับมอบอีเอ็ม บอล ผลงานของ นศ.โครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับนักศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทั้ง 3 พื้นที่ (พิษณุโลก น่านและลำปาง) เพื่อใช้บำบัด และป้องกันน้ำเสีย ณ สระน้ำภายในมหาวิทยาลัย และสระน้ำคูคลอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดร.นิรันดร  กองเงิน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เปิดเผยว่า ผลงานอีเอ็ม บอล ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดการของเสียจากสัตว์ โดยมีอาจารย์ผู้สอนร่วมจาก มทร.ล้านนา ๓ เขตพื้นที่ ได้แก่ อาจารย์ทวินันท์ แววทอง อาจารย์จาก มทร.ล้านนา น่าน ดร.อัษฎาวุธ สนั่นนาม จากมทร.ล้านนา พิษณุโลก และดร.วรวุธ ชัยเนตร มทร.ล้านนา ลำปาง โดยสอนให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Brawijaya University (BU) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน ๑๖ คน นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓และชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๑๔ คน ภายหลังจากการรับมอบ ได้นำนักศึกษาไปสาธิตการโยนอีเอ็ม บอล ณ บริเวณสระน้ำระหว่างอาคารสาขาสัตวศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
     ด้านนายองอาจ ทาตะรัตน์ นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลนครลำปาง กล่าวว่า อีเอ็ม บอล ที่รับมอบดังกล่าว ในวันพรุ่งนี้ (๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) ตนพร้อมด้วยทีมงานเทศบาลนครลำปาง จะได้นำไปใช้บำบัดน้ำเสีย ณ บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน ๓ แห่งด้วยกัน ได้แก่คูเมืองแจ่งหัวริน สระน้ำหนองหมู และบ่อดับเพลิงวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
     ดร.วรวุธ ชัยเนตร อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวเสริมว่า อีเอ็ม บอล EM BALL (EFFECTIVE MICROORGANISM BALL) คือ ลูกบอลที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี มีประสิทธิภาพการทำงานของ EM Ball มิใช่การบำบัดน้ำเสียโดยตรง แต่ใช้หลักการนำเอาจุลินทรีย์ชนิดดี มีประสิทธิภาพไปแย่งอาหาร (ของเสีย ซากพืชสัตว์ที่ไหลมากับน้ำ)จากจุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในน้ำที่กำลังจะเน่า หรือในน้ำเสีย สกัดกั้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ธรรมชาติที่เป็นสาเหตุของน้ำเน่าเสีย และการใช้ EM Ball ในน้ำที่เริ่มจะเน่าเสียจะเห็นผลเร็วกว่าในน้ำที่เน่าเสียแล้วอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา