โลโก้เว็บไซต์ เลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 ตุลาคม 2566 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 912 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ(แทนตำแหน่งที่ว่าง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2566

เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สามารถติดตามรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ได้ที่ 

https://acouncil.rmutl.ac.th/page/entrance_teach


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา