โลโก้เว็บไซต์ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 ตุลาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 180 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ ผู้สนใจดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.otep.go.th  รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา