โลโก้เว็บไซต์ ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์อาคารวิศวกรรม ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1 รายการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์อาคารวิศวกรรม ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 331 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ตามประกาศ มทร.ล้านนา ลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์อาคารวิศวกรรม ตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 18 ตลาคม 2559  มทร.ล้านนา ลำปาง จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจาก เพิ่มเติมรายละเอียดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

รายละเอียดแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา