โลโก้เว็บไซต์ ชื่อผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” การจัดเก็บข้อมูลไฟล์เอกสารสำหรับใช้งานร่วมกันในองค์กร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ชื่อผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” การจัดเก็บข้อมูลไฟล์เอกสารสำหรับใช้งานร่วมกันในองค์กร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2566 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 82 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ชื่อผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” การจัดเก็บข้อมูลไฟล์เอกสารสำหรับใช้งานร่วมกันในองค์กร

หน่วยงาน   งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

ชื่อ-สกุล ผู้นำผลงาน  นายวัชรินทร์   สิทธิตัน

โทรศัพท์มือถือ       085-7179548     E-mail    mastertong@rmutl.ac.th

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา