โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือจะยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครทั้งหมดพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 400 บาท ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เลขที่บัญชี 503 – 6 – 04403 - 7 (ตามข้อ 4) ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 12 กันยายน ๒๕66 โดยจ่าหน้าซองถึงงานยุทธศาสตร์และบุคลากร  กองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เลขที่ 200  หมู่ที่ 17  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ) โดยมหาวิทยาลัยฯ จะยึดวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ รายละเอียดคลิก
          ประกาศรับสมัคร
          ใบสมัคร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา