โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบเกียรติบัตรองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบเกียรติบัตรองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 355 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับมอบเกียรติบัตรองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี2566 จากนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในงานสมัชชาคุณธรรม และตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดลำปาง ปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
       กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและองค์กรเครือข่ายทางสังคม 6 เครือข่าย เพื่อเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมในระดังองค์กรพื้นที่จังหวัดให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของหน่วยงานในจังหวัดลำปาง จำนวน 20 บูธ ทั้งนี้ในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 51 องค์กร 3 ระดับคือ องค์กรระดับส่งเสริมคุณธรรมจำนวน 5 องค์กร  ระดับคุณธรรมจำนวน 13 องค์กร และระดับคุณธรรมต้นแบบจำนวน 33 องค์กร
       ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
       ภาพ : จตุพร  โปธาคำ
       ที่มาของข่าว : ขนิษฐา คำจันทร์ต๊ะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา