โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 ตุลาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 268 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันการศึกษาทางไกล กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม  - 30 พฤศจิกายน  2559 หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dei.ac.th หรือ www.nfe.go.th  
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา