โลโก้เว็บไซต์ จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักศึกษาและอุปกรณ์การเรียนของนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักศึกษาและอุปกรณ์การเรียนของนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 พฤษภาคม 2566 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 908 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศแจ้งน้อง ๆ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักศึกษาและอุปกรณ์การเรียนของนักศึกษา โดยน้อง ๆ สามารถสั่งได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 สั่งซื้อแบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ผ่าน Application LINE @RMUTLL โดยสามารถเลือกวิธีการจัดส่งได้ 2 รูปแบบคือ (1) จัดส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่ง โดยคิดค่าขนส่งในราคาเริ่มต้น 35 บาทและบวกเพิ่มตามน้ำหนักสินค้า (2) รับสินค้าด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย (รับได้ในสัปดาห์ถัดไปหลังจากสั่งสินค้า)

ช่องทางที่ 2 ซื้อด้วยตนเอง สามารถซื้ออุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักศึกษาได้ด้วยตนเอง ณ ห้องการเงิน อาคารอำนวยการ ในวันและเวลาราชการตลอดปีการศึกษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา