โลโก้เว็บไซต์ E-Book : สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

E-Book : สถาบันวิจัยและพัฒนา

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 พฤษภาคม 2566 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 6507 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 R D I : E - b o o k

  Scan QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์  


Website E-book https://fliphtml5.com/bookcase/bbcha/

 

หน้าปก ชื่อหนังสือ/ตำรา

ผู้แต่ง

ดาวน์โหลดไฟล์

การปรับปรุงพันธุ์และเมล็ดพันธุ์พืชวงค์แตง Cucurbits Breeding and Seed Production

ผศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี

เส้นทางแตงกวาพันธุ์ดี “พันธุ์ล้านนา” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภค (ตอน1)

ผศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี

ธ.ค. 2563

เส้นทางแตงกวาพันธุ์ดี พันธุ์ล้านนา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภค (ตอนจบ)

ผศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี

มี.ค. 2564

ความผูกพันของคนกับพริก ตอน : การปลูกพริกกะเหรี่ยงพันธุ์คีรีราษฎร์ แบบปลอดภัย (ตอน 1)

ผศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี

2 เม.ย. 2564

ความผูกพันของคนกับพริก ตอน : การปลูกพริกกะเหรี่ยงพันธุ์คีรีราษฎร์ แบบปลอดภัย (ตอน 2)

ผศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี

ความผูกพันของคนกับพริก ตอน : การปลูกพริกกะเหรี่ยงพันธุ์คีรีราษฎร์ แบบปลอดภัย (ตอนจบ)

ผศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี

มิ.ย. 2564

ทำไมฟักทอง จึงเป็นพืชผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย ผศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี

1 ก.ค. 2564

‘ฟักทองไข่เน่า ’ พืชมรดกตกทอดของจังหวัดน่านที่มีศักยภาพ (ตอน 1) ผศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี

ส.ค. 2564

เส้นทางฟักทองพันธุ์ไข่เน่าน่าน “พืชชุมชนฯ เฉพาะถิ่น” ผศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี

ก.ย. 2564

ปลูกผักช่วงโควดิ -19 อย่างไร? ให้ได้คุณภาพ ปลอดภัย และไม่หลงทาง (ตอน 1)
ผศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี

ต.ค. 2564

ปลูกผักช่วงโควดิ -19 อย่างไร? ให้ได้คุณภาพ ปลอดภัย และไม่หลงทาง (ตอน 2) ผศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี

พ.ย. 2564

ปลูกผักช่วงโควดิ -19 อย่างไร? ให้ได้คุณภาพ ปลอดภัย และไม่หลงทาง (ตอน 3) ผศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี

ธ.ค. 2564

ปลูกผักช่วงโควดิ -19 อย่างไร? ให้ได้คุณภาพ ปลอดภัย และไม่หลงทาง (ตอน 4) ผศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา