โลโก้เว็บไซต์ BCG Naga belt road ผลงานวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง นวัตกรรมข้าวเหนียวไทย สู่รางวัลวิจัยระดับโลก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

BCG Naga belt road ผลงานวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง นวัตกรรมข้าวเหนียวไทย สู่รางวัลวิจัยระดับโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 4550 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และนายมาโนช คุ้มพนาลัยสถิต นักวิจัย จากหน่วยวิจัยและพัฒนาด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (Association of Thai Innovation and Invention Promotion) และ ดร.กัญญณัช    ศิริธัญญา ที่ปรึกษาโครงการ ได้นำ 3 ผลงานนวัตกรรมของกลุ่มนักวิจัยในโครงการ “การยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวด้วยเกษตรสมัยใหม่ บนเส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง” หรือ BCG Naga Belt Road ซึ่งได้ร่วมดำเนินงานกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดลำปาง เชียงราย อุดรธานี และนครพนม เข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในงาน European Exhibition of Creativity and Innovation 2023 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2566 ณ เมืองยาช (Iasi) ประเทศโรมาเนีย (Romania) โดยทีมวิจัยจาก มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับรางวัล 13 รางวัล จาก 3 ผลงานวิจัย ดังนี้

       Black Rice Pearls Power for Molecular Gastronomy Recipes (แป้งไข่มุกข้าวก่ำ)
       
1. รางวัล GOLD MEDAL จากเวทีการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ EUROINVENT
       2. รางวัล Special Award จาก STOWARZYSZENIA PROMOCJI POLSKIEJ NAUKI, TECHNIKI
I INNOWACJI
       3. รางวัล Special Award จาก Universitatea Politehnica Timisoara
       4. รางวัล GOLD MEDAL จาก University POLITEHNICA of Bucharest
       5. รางวัล Excellence Award จาก GRIGORE T.POPA UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACYIASI

       Green Rice Flour (แป้งข้าวเม่าสำเร็จรูป)
        
1. รางวัล GOLD MEDAL จากเวทีการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ EUROINVENT
       2. รางวัล Award a Special Prize จาก “Lucian Blaga”University of Sibiu-Romania
       3. รางวัล Excellence Award and GOLD MEDAL จาก The National Institute for Research & Development in Chemistry and Petrochemistry-ICECHIM Bucharest
       4. รางวัล Excellence Award จาก GRIGORE T.POPA UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACYIASI

Healthy and Eco -friendly Cricket Burger  (เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวข้าวกล้องจิ้งหรีด)
       
1. รางวัล SILVER MEDAL จากเวทีการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ EUROINVENT
       2. รางวัล SPECIAL AWARD จาก TISIAS (TORONTO INTERNATIONAL SOCIETY OF INNOVATION AND ADVANCED SKILLS) CANADA
       3. รางวัล The Excellence Invention จาก ASSOCIATION OF EROPEAN INVENTORS
       4. รางวัล Excellence Award จาก GRIGORE T.POPA UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACYIASI
       การประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในงาน European Exhibition of Creativity and Innovation 2023 มีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มากกว่า 600 ผลงาน จาก 40 ประเทศ โดยการนำผลงานเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ นับเป็นการสร้างนวัตกรรมข้าวเหนียวไทยสู่เวทีโลก
       ข่าว / ภาพ : มาโนช คุ้มพนาลัยสถิตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา