โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมส่งผลงานคัดเลือก “คนดีศรีจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2566” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมส่งผลงานคัดเลือก “คนดีศรีจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2566”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 เมษายน 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 413 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     จังหวัดลำปางร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญ เด็ก เยาวชนและประชาชนที่มีคุณสมบัติ ผลงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก “คนดีศรีจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ส่งผลงานเข้ารับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือก มายังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณยุทธนา ตุทาโน นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ โทรศัพท์ 08 1874 1585 
     เอกสารหลักเกณฑ์
     เอกสารประกอบการคัดเลือก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา