โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญประกวดชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญประกวดชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 ตุลาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  ขอเชิญส่งชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2559 ในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการฯ  ชิงเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด จำนวน 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล วันที่ 20 ตุลาคม  2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ  ส่งภายในวันที่ 14 ตุลาคม  2559  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mua.go.th/user/bphe/bs/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา