โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา รอบโควตา ปี ๒๕๖๐ เพียง ๒ สัปดาห์ ผลตอบรับดีเกินคาด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา รอบโควตา ปี ๒๕๖๐ เพียง ๒ สัปดาห์ ผลตอบรับดีเกินคาด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 ตุลาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทีมงานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยนางสาวอภิรดี เลี้ยงประเสริฐ นักวิชาการศึกษา (จนท.ฝ่ายแนะแนว) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ออกแนะแนวการศึกษา                รอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อ ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ภายในจังหวัดลำปาง ได้แก่โรงเรียนเวียงมอกวิทยา อ.เถิน  โรงเรียนไหล่หินวิทยา อ.เกาะคา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อ.สบปราบ โรงเรียนวังเหนือวิทยา อ.วังเหนือ โรงเรียนอรุโณทัย โรงเรียนเวียงตาลวิทยาคมอ.ห้างฉัตร และโรงเรียนลำปางกัลยาณีจังหวัดลำปาง ปรากฏว่าผลตอบรับดีเกินคาด มีน้อง ๆ นักเรียนเข้าให้ความสนใจด้านการศึกษาต่อ ร่วมทำกิจกรรม และสมัครเข้าศึกษารอบโควตาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 

การออกแนะแนวการศึกษาต่อดังกล่าว เป็นอีกช่องทางและอีกทางเลือกหนึ่ง ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ได้พิจารณาตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายว่ามีความประสงค์ว่าหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว จะประกอบอาชีพแบบไหน อย่างไร โดยที่ต้องเป็นสิ่งที่ตัวเรารัก ถนัด ดำเนินการฉายวิดิทัศน์แนะนำภาพรวมมหาวิทยาลัย การเล่นเกมแจกของรางวัล พร้อมกันนี้ยังได้เชิญน้อง ๆ นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนั้น ๆ ไปร่วมทำกิจกรรม ปรากฏว่าผลตอบรับดีเกินคาด มีน้อง ๆ นักเรียนให้ความสนใจร่วมสมัครเข้าศึกษาต่อ เป็นจำนวนมาก

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการศึกศึกษา กล่าวว่า ในโอกาสต่อๆ ไป ควรมีการนำนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนต่างๆ  ร่วมออกแนะแนวการศึกษาด้วย เพื่อให้นักศึกษาได้บอกกล่าวสิ่งที่ดี มีประโยชน์ ต่อน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียนต่างๆ ต่อไป 

ภาพ/ข่าว : นางสาวเกศกนก  เนตรวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา