โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญประชุมทางวิชาการระดับชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญประชุมทางวิชาการระดับชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 ตุลาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 6 ในวันที่ 26-27  มกราคม  2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา   พบกับการปาฐกถาพิเศษ “ศิลปวัฒนธรรมวิจัย เพื่อประเทศไทย 4.0” โดย นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม   การนำเสนอผลงานวิจัย การนำเสนอผลงานบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการจากหน่วยงานภายในและภายนอก   ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.prc.up.ac.th หรือโทร.054-466666 ต่อ 1047

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา