โลโก้เว็บไซต์ แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 ตุลาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ http://ejobs.rmutl.ac.th ได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 ธันวาคม 2559 นี้เท่านั้น หากท่านกรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขอให้ท่านปริ้นใบยืนยันการกรอกข้อมูลเก็บไว้ แล้วนำมายื่นแสดงในวันซ้อมย่อยของพื้นที่ ทั้งนี้หากท่านไม่มีหรือไม่ได้กรอกข้อมูล จะถือว่าท่านลงทะเบียนซ้อมย่อยไม่เสร็จสมบูรณ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 0 5434 2547-8 ต่อ 113ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา