โลโก้เว็บไซต์ ทีมวิจัยนครลำปาง ทุนทางวัฒนธรรมจัดประชุมคัดเลือกทุนทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครลำปาง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมวิจัยนครลำปาง ทุนทางวัฒนธรรมจัดประชุมคัดเลือกทุนทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มีนาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 444 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น  รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และหัวหน้าโครงการวิจัย "การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครลำปางเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสำนึกท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" เป็นประธานในการประชุมคณะนักวิจัยเพื่อคัดเลือกทุนทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทั้งนี้โครงการวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครลำปางร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ภาพ/เรียบเรียง ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา