โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 ตุลาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 120 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            สำนักงาน ป.ป.ช.  ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนทั่วไป ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรจากเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซต์ http://www.nace.go.th/acmmuseum  ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยาน 2559 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา