โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการเสนอราคา การจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารและเครื่องดื่ม วันซ้อมย่อยงานพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศผลการเสนอราคา การจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารและเครื่องดื่ม วันซ้อมย่อยงานพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566 โดย สุดารัตน์ ชมภูใบ จำนวนผู้เข้าชม 147 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา