โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับสมัครอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับสมัครอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 358 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2566 ผู้สนใจสามารถสมัครตามละเอียดแนบ
      อ่านประกาศรับสมัคร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา