โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางการจัดการ เรื่อง Triple Jump Business เปลี่ยนความคิดให้ธุรกิจพุ่งทะยาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางการจัดการ เรื่อง Triple Jump Business เปลี่ยนความคิดให้ธุรกิจพุ่งทะยาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 294 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางการจัดการ เรื่อง "Triple Jump Business เปลี่ยนความคิดให้ธุรกิจพุ่งทะยาน" 

วันนี้ (16 ก.พ.66) ที่ห้องซอมพอ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ดร.พวงทอง วังราษฎร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางการจัดการ เรื่อง "Triple Jump Business เปลี่ยนความคิดให้ธุรกิจพุ่งทะยาน" ซึ่งจัดโดยหลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับเกียรติจาก คุณอรรถกร จังเกษม กรรมการผู้จัดการบริษัทจิตต์อารีวิลล์ จำกัด เป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว

สำหรับการสัมมนาเรื่อง "Triple Jump Business เปลี่ยนความคิดให้ธุรกิจพุ่งทะยาน" จัดขึ้นภายใต้โครงการสัมมนาทางการจัดการ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการบริหารธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดสัมมนา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และนำทฤษฎีสู่การปฎิบัติในรูปแบบการสัมมนาทางการจัดการ เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับทัศนคติในการทำงานและแนวทางในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา