โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดบ้าน โชว์ผลงาน ชวนน้อง ลอง เล่น เรียนรู้ พร้อมเปิดรับสมัครโควตารอบพิเศษ 3 ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดบ้าน โชว์ผลงาน ชวนน้อง ลอง เล่น เรียนรู้ พร้อมเปิดรับสมัครโควตารอบพิเศษ 3 ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 370 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          15 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลลำปาง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรับคณะครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
         การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้ามาเป็นนักศึกษา สัมผัสบรรยากาศการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มืออาชีพ ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการเรียนการสอน และยังเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักศึกษา ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ทักษะ กระบวนการและประมวลองค์ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนแก่นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังมองหาสถานที่เข้าศึกษาต่อและเป็นหนึ่งทางเลือกในการตัดสินใจ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมทดลองเล่น เรียนรู้ กับสาขาวิชาต่างๆ นิทรรศการ ผลงาน และนวัตกรรม คณะบริธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และการเปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควตาพิเศษ 3 ลำปาง โดยนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจำนวนมาก
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ : จตุพร  โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา