โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 17 กันยายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  จำนวน 14 หลักสูตร ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2559  โดยมีผู้ตรวจประเมินจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยเนชั่น และวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

          ข่าว : ธนิณี นิธิธรรมบัณฑิต
          ภาพ : ธิติมา  สมพงษ์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา