โลโก้เว็บไซต์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ศึกษาดูงาน มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ศึกษาดูงาน มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 309 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (22 ธ.ค.65) ที่ห้องประชุมซอมพอ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จำนวน 80 คน โอกาสเข้าศึกษาดูงานตามกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ัแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า สำหรับการเข้าศึกษาดูงานตามกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ได้เข้าศึกษาดูงาน อาทิ การออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณ์จากเส้นใยสับปะรด, สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นต้น

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา