โลโก้เว็บไซต์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๑ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๑

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2565 โดย สุดารัตน์ ชมภูใบ จำนวนผู้เข้าชม 281 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา