โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช(ศูนย์ PAD) และโครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย พัฒนา ปลูก ผลิต สกัด และแปรรูป กัญชงและกัญชาเพื่อการแพทย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อธิการบดี มทร.ล้านนา ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช(ศูนย์ PAD) และโครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย พัฒนา ปลูก ผลิต สกัด และแปรรูป กัญชงและกัญชาเพื่อการแพทย์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 3393 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          อธิการบดี มทร.ล้านนา ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช(ศูนย์ PAD) และโครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย พัฒนา ปลูก ผลิต สกัด และแปรรูป กัญชงและกัญชาเพื่อการแพทย์

          วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อธิการบดี มทร.ล้านนา และ ผศ.พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช(ศูนย์ PAD) ระหว่าง มทร.ล้านนา น่าน กับ มูลนิธิกสิกรไทย และโครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย พัฒนา ปลูก ผลิต สกัด และแปรรูป กัญชงและกัญชาเพื่อการแพทย์ ระหว่าง มทร.ล้านนา น่าน กับ บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด 

          โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้อธิการบดีและคณะได้ร่วมปลูกต้นสักและต้นเสี้ยวดอกขาว เพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช(ศูนย์ PAD) และได้ร่วมประชุมติดตามงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงานของมหาวิทยาลัยร่วมกับทั้ง 2 หน่วยงานภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU)

เพิ่มเติม : อธิการบดี มทร.ล้านนา ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช(ศูนย์ PAD) และโครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย พัฒนา ปลูก ผลิต สกัด และแปรรูป กัญชงและกัญชาเพื่อการแพทย์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา