โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กันยายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 159 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุน ในการทบทวนรายละเอียดการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา