โลโก้เว็บไซต์ ร่างขอบเขตของงานจ้างบริการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ร่างขอบเขตของงานจ้างบริการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กันยายน 2565 โดย สุดารัตน์ ชมภูใบ จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา