โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดมิ่งเมืองมูล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดมิ่งเมืองมูล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กันยายน 2565 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 518 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดองค์มหากฐินเพื่อน้อมนำถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาสในพระอาวาสวิหาร วัดมิ่งเมืองมูล ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนบรรดาผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ร่วมแรงร่วมใจสละทรัพย์คนละเล็กละน้อย เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญทอดกฐิน ทั้งนี้เพื่อนำปัจจัยดังกล่าวไปใช้ในการซื้อที่ดินถวายวัด และเป็นทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร

                 สุดท้ายนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุขความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พรใดเป็นที่ล้ำ ธรรมใดเป็นที่เลิศ พระใดอันประเสริฐ จงบังเกิดมีแก่ท่านทุก ๆ คนเทอญ

 “กฐินร่มบุญสามัคคี ราชมงคลล้านนา”  ณ  วัดมิ่งเมืองมูล  ตำบลพิชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

ในวันเสาร์ ที่  29 ตุลาคม  พ.ศ. 2565 เวลา  9.00 น. 

ติดต่อรับจองเป็นเจ้าภาพได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โทร๐๕๔ - ๓๔๒๕๔๗-๘ ต่อ ๒๐๒,๑๐๕,๑๒๒

โอนเข้าบัญชี : ธนาคารกรุงไทย  สาขาลำปาง  ประเภทออมทรัพย์ 

บัญชีเลขที่  ๕๐๓ –๐ – ๙๗๘๙๐ – ๙  ชื่อบัญชี กฐินร่มบุญสามัคคี ราชมงคลล้านนา  (ลดหย่อนภาษีได้)

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา