โลโก้เว็บไซต์ โครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 สิงหาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566  แก่นักเรียนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา​ ในวันศุกร์ที่​ 19 สิงหาคม​ 2565​ 
         การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพรวม กิจกรรมการเรียนการสอน และถ่ายทอดองค์ความรู้ของแต่ละหลักสูตรผ่านกิจกรรม STEAM_BALA  ประกอบด้วย กิจกรรมออกแบบโลโก้โดยหลักสูตรเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  กิจกรรมการเขียนแผนการตลาด Business Model และการถ่ายรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มยอดขาย โดย หลักสูตรการตลาด​และหลักสูตรการจัดการ กิจกรรมทำสบู่โดยหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ  กิจกรรมการคิดต้นทุนโดยหลักสูตร​การบัญชี  ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ / ที่มาของข่าว : ดร.ศิริขวัญ  ปัญญาเรียนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา