โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 สิงหาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 240 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ชั้นปี 2  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์​  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่​ บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาแหล่งท่องเที่ยวโบราณคดี  ประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์    (BOATH126)  รายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ (BOATH167)   และรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ (BOATH107) เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  สามารถวางแผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้

          สำหรับโครงการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังกล่าวมีการเรียนรู้จากสถานที่จริงประกอบด้วยหอศิลปวัฒนธรรมนครเชียงใหม่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร   วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร  พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัดสวนดอก วัดผาลาด คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) และประตูท่าแพ โดยมีอาจารย์ไพโรจน์​ ไชย​เมือง​ชื่น​ และอาจารย์ศิริ​ขวัญ​  ปัญญา​เรียน เป็นผู้ดูแลนักศึกษา

          ที่มาของข่าว/ภาพ  : อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น / อาจารย์ศิริขวัญ  ปัญญาเรียน

          เรียบเรียง :จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา