โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้งานบอร์ด KidBright ให้นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้งานบอร์ด KidBright ให้นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 สิงหาคม 2565 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (2 ส.ค.65) ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นตัวแทนผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ในการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้งานบอร์ด KidBright เพื่อการสร้างนวัตกรรมสำหรับนักเรียนให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ ผัดวัง และอาจารย์ประสงค์ วงศ์ชัยบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

ทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นนักเรียนในโครงการพิเศษ Smart TECH ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 50 คน และครูผู้ดูแลนักเรียน จำนวน 5 คน

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา