โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 574 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดทำโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-505  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ ระบบสื่อสาร ระบบโครงข่ายสายสัญญาณต่าง ๆ  ความรู้ด้าน Fiber Optic ตลอดจนเทคโนโลยีด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ให้กับบุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก บริษัท Aware Technology Solutions for Business และ บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในการให้ความรู้ดังกล่าว  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา