โลโก้เว็บไซต์ กองการศึกษา มทร.ล้านนาลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กองการศึกษา มทร.ล้านนาลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กันยายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 223 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต  ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานการจัดประชุมคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อรับฟังปัญหา วางแผนและหารือการแนะแนวการศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 โดยมีคณะกรรมการแนะแนวจากสาขาและหน่วยงานสนับสนุนเข้าร่วมกว่า 20 คน

          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา