โลโก้เว็บไซต์ กยศ.มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 3  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กยศ.มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 3

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กันยายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 259 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษากองทุน กยศ. เข้าร่วมโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระยาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 

ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
            ภาพ : จตุพร  โปธาคำ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา