โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 1064 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา