โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นสถานที่จัดการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง พร้อมเสนอโครงการงานเกษตรแฟร์ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นสถานที่จัดการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง พร้อมเสนอโครงการงานเกษตรแฟร์ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 388 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นสถานที่จัดการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง พร้อมเสนอโครงการงานเกษตรแฟร์ลำปาง

วานนี้ (23 มิ.ย.65) ที่ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆของรัฐบาลและของจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งหารือข้อราชการเกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติต่อไป

สำหรับการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี ลำปาง ได้นำเสนอต่อที่ประชุมฯเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ และอัตลักษณ์ ของ มทร.ล้านนา ลำปาง ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ หรือ แม่วัง 50 ปี และนำเสนอโครงการงานเกษตรแฟร์ลำปาง ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและหัวหน้าส่วนราชการ โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวว่า "การจัดกิจกรรมงานเกษตรแฟร์ลำปาง เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ จังหวัดมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือโดยจะมีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในแต่ละฝ่าย และควรจัดให้ยิ่งใหญ่" ทั้งนี้การจัดงานเกษตรแฟร์ลำปาง มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2565 นี้

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา