โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดลำปางในโอกาสตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดลำปาง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดลำปางในโอกาสตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดลำปาง 

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2565 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 69 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดลำปางในโอกาสตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดลำปาง 

20 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยคุณชาริณี   บำรุงเวช หัวหน้างานวิชาการ และคุณธนพร  ยะสุทธิ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะทำงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ในโอกาสตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดลำปาง 

ทั้งนี้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดลำปาง โดยผ่านกลไกลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในจังหวัดลำปางมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดลำปาง และส่งเสริม สนับสนุนต่อยอดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดลำปางมีคุณภาพในการจัดการศึกษาและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ขอบคุณข้อมูล/ภาพข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล
 
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา