โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การจองและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การจองและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กันยายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 212 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การจองและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพีธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.gad.moi.go.th หัวข้อ  ข่าวประชาสัมพันธ์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา