โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กันยายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 262 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 และในจังหวัดลำปาง มีพระอารามหลวง จำนวน 4 วัด คือ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง  วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง วัดจองคำ พระอารามหลวง และวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง  ในวันที่ 28 – 30 ต.ค.59 และวันที่ 6 พ.ย. 59  หากผู้มีจิตศัทธาจะประสงค์ร่วมบริจาคให้ร่วมบริจาคโดยตรงกับพระอารามหลวงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา