โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กันยายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 212 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง  ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมทำบุญอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 07.00-08.30 น. ณ บริเวณชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.ล้านนา ลำปาง 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา