โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพพร้อมอัดภาพหมู่บัณฑิตในวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาล้ยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพพร้อมอัดภาพหมู่บัณฑิตในวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาล้ยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2565 โดย สุดารัตน์ ชมภูใบ จำนวนผู้เข้าชม 312 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา