โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการ BAC ครั้งที่ 8/2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการ BAC ครั้งที่ 8/2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        25 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (BAC) ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เพื่อรายงานผลการดำเนินการและแนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
      สำหรับวาระการประชุมประกอบด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ  สถาบัน และโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 

      ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา