โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 สิงหาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 196 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สโมสรนักศึกษา ร่วมกับสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เพื่อรำลึกและบูชาพระคุณครู โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทพร้อมเจิมหนังสือตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้มีคณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมจำนวนกว่า 700 คน

          การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่นจากหน่วยงาน องค์กรเอกชน  รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิชูติวัตรแม่วังร่วมใจ สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง คณาจารย์และกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จำนวน 68  ทุน

          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา