โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดพื้นที่แก่วงดนตรีคนตาบอด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดพื้นที่แก่วงดนตรีคนตาบอด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 123 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          24 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดพื้นที่บริเวณใต้ถุนอาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  แก่นายจรัญ ใสไหม หัวหน้าวงดนตรีผู้พิการทางสายตาต่อต้านยาเสพติด จังหวัดเพชรบูรณ์ ในโอกาสแสดงดนตรีคนตาบอด เพื่อขอรับบริจาคปัจจัยในการสนับสนุนคนพิการให้มีอาชีพและรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

           ข่าว/ภาพ :จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา